N9020B MXA

Analizator s većim širinama pojasa koji podržava nove širokopojasne tehnologije. Uz klasični način rada analizatora spektra ovaj model podržava i Real Time način rada za analizu vrlo brzih pulsnih signala.

Karakteristike proizvoda:

  • Frekvencija: do 50 GHz (1.1 THz s eksternim mikserima)
  • Širina pojasa: do 160 MHz
  • DANL: -172 dBm
  • Fazni šum: -114 dBc/Hz

Za više detalja o ovom proizvodu molimo posjetite web stranicu proizvođača.