Benchmarking

Ovakva rješenja za testiranje mobilnih mreža te provjeru kvalitete usmjerena su na nekoliko područja –  terensko testiranje mobilnih mreža (vozilima – drive test, u zatvorenim prostorima, autonomno testiranje), automatizirano post-procesiranje informacija dobivenih testiranjem mjernim sustavima ili mrežnim sondama, OSS bazirana optimizacija i održavanje mreža i funkcionalno testiranje kvalitete servisa na aplikativnoj razini.

Sve intenzivnija upotreba pametnih telefona uvjetuje povećanje širokopojasnog kapaciteta komercijalnih mobilnih mreža. Istovremeno, zbog potrebe za povećanjem konkurentnosti mobilni operateri korisnicima nude mogućnost prijenosa sve veće količine podatkovnog prometa po pristupačnim cijenama. Operateri stoga moraju pronaći način povećanja kapaciteta mreža bez prenošenja troška investicija na krajnje korisnike. Dodatno, operateri u borbi za tržištem nude i tzv. “premium” usluge za napredne korisnike pametnih telefona koji imaju veće zahtjeve na kapacitet i pouzdanost podatkovne komunikacije.

Optimizacija sustava i kvalitativna usporedba performansi mobilnih mreža postiže se korištenjem unificiranih ključnih indikatora performansi mreža (KPI – Key Performance Indicators) koji su u našim sustavima definirani sukladno ETSI TS 102 250-2v2.2.1 standardu odnosno njegovim različitim verzijama. Više detalja o implementaciji KPI parametara u našim drive test sustavima nalazi se u ovom dokumentu.

Dio ponude tvrtke Mjerne tehnologije je integracija elemenata ovih monitoring sustava kako bi se postiglo tehnički i financijski optimalno rješenje za naše korisnike, uglavnom mobilne operatere. Pritom koristimo “multi-vendor” princip što nam omogućuje implementaciju monitoring sustava različitih proizvođača u ovakva rješenja rađena na zahtjev korisnika.