PCTEL – drive test rješenja

Trtkka PCTEL proizvodi mjerne skenirajuće prijemnike i antenske sustave koji se koriste kao prijemnici u mjerenju mobilnih mreža – za potrebe mjerenja pokrivenosti i kvalitete pokrivanja mobilnih mreža. Kao vodećeg proizvođača ove vrste opreme na tržištu, sustave tvrtke PCTEL podržavaju mnogi proizvođači sustava za mjerenje mobilnih mreža (npr. Keysight/Nemo, TEMS itd.), a i sama tvrtka PCTEL na tržištu nudi odgovarajuće softvere za outdoor i indoor mjerenja signala – SeeHawk TOUCH i SeeHawk Collect.

PCTEL proizvodi tri temeljna modela skenirajućih prijemnika, IBflex, MXflex i HBflex. Model IBflex je najpopularniji i najrasprostranjeniji model koji u osnovnoj konfiguraciji podržava mjerenja do 6 GHz, a može se nadograditi i podržati 5G FR2 frekvencijsko područje. Ovi sustavi konfiguriraju se prema potrebama korisnika obzirom na frekvencijsko područje, tehnike odašiljanja (SISO, MIMO 2×2, MIMO 4×2, MIMO 4×4 itd.) i ostale uvjete pojedinog mjerenja. Više informacija možete pronaći na web stranici proizvođača.

Jedan vrlo važan element u terenskim mjerenjima radio-frekventnog spektra je mjerenje izloženosti ljudi i naseljenih područja elektromagnetskom (EM) zračenju. Takva mjerenja na području RH radi HAKOM kao regulator te niz tvrtki koje su za te poslove akreditirane i ovlaštene.

Pojavom 5G sustava mobilnih mreža otvaraju se novi frekvencijski pojasevi iznad 3 GHz, među prvima područje oko 3.5 GHz, a očekuje se i da će područje iznad 5 GHz imati značajni doprinos u kumulativno generiranom EM zračenju neusmjerenih izvora signala koje je u ovakvom razmatranju potrebno uzeti u obzir. Također sama priroda 5G NR tehnologije postavlja neke nove izazove na načine kako se mjeri EM polje i potrebnu opremu koja u ovom slučaju mora biti u mogućnosti dekodirati 5G NT signal i na temelju parametara signala izvršiti mjerenje polja.

U suradnji s tvrtkom PCTEL Inc. korištenjem AGOS EMF Analyzer softvera razvijen je sustav za mjerenje EM polja isključivo za 5G NR signale. Kao prijemnik u ovom sustavu koristi se PCTEL IBflex/MXflex skenirajući prijemnik s omnidirekcijskom PCTEL antenom (model OP278H). Sustav na temelju dekodiranog 5G NR signala, mjerenjem RSRP parametra i korištenjem poznatih elemenata konfiguracije 5G NR mreže, ekstrapolacijskom metodom izvršava mjerenje EM polja sukladno IEEE 62232 ED3 Annex F.9.2.1.

Oba ova sustava temeljena su na otvorenim platformama i omogućuju dugoročno aktualno rješenje za mjerenje u okruženju novih mobilnih tehnologija i tehnika.

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na sinisa.bakaric@mteh.hr.