N9010B EXA

Naprednija varijanta signalnog analizatora koja podržava veću modulacijsku širinu pojasa i preciznija mjerenja naročito u visokim frekvencijskim područjima. Često se koristi u istraživačke svrhe ili u razvoju i proizvodnji elektroničkih komponenata.

Karakteristike proizvoda:

  • Frekvencija: do 44 GHz (1.1 THz s eksternim mikserima)
  • Širina pojasa: do 40 MHz
  • DANL: -172 dBm
  • Fazni šum: -109 dBc/Hz

Za više detalja o ovom proizvodu molimo posjetite web stranicu proizvođača.