Nova MXR serija Keysight osciloskopa

Novi MXR osciloskop – prilagođen zahtjevima tržišta, temeljen na vrhunskoj tehnologiji UXR serije osciloskopa!

  • Širina pojasa: 500 MHz do 6 GHz
  • Broj kanala: 4 ili 8 analognih i 16 digitalnih kanala (MSO izvedba)
  • ARB generator signala širine pojasa 50 MHz
  • RTSA analizator spektra širine pojasa do 320 MHz (DDC širine 2 GHz)
  • Dubina memorije: 400 Mpts na svim kanalima
  • Brzina uzorkovanja: 16 GSa/s
  • Vrlo visoki ENOB od 9.0, te vrlo mali šum na ulati od svega 43 uV

Za više detalja o ovom proizvodu preuzmite brošuru,  posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.