Softver za elektronički dizajn i simulaciju

Keysight tradicionalno nije softverska kompanija, ali u posljednje vrijeme, kako se pojavila potreba za prijenosom aplikativnog softvera između različitih mjernih platformi, integracije različitih rješenja i bolje povezanosti dizajna i testiranja elektroničkih komponenata i sustava softverski razvoj izrastao je kao poseban element u Keysight proizvodnom programu.

Danas je Keysight globalni lider u softveru za mjerenja i elektronički dizajn. Keysight softveri koriste se u preko 80 različitih industrija i tehnologija (automobilska industrija, mobilna industrija, A/D itd.), dostupno je preko 3000 različitih softvera i aplikacija koje podržavaju preko 40 različitih mjernih platformi.

Keysight softverski proizvodi podijeljeni su u nekoliko kategorija:

  • softveri za elektronički dizajn i simulaciju
  • aplikacijski softveri
  • programska okruženja
  • softveri za povećanje produktivnosti
  • IXIA softveri za analizu komunikacijskih mreža

Za više detalja i detaljan pregled dostupnih Keysight softvera molimo posjetite web stranicu proizvođača.