Model IM3590

Analizator impedancije HIOKI model IM3590 specifično je dizajniran za primjenu u kemijskoj industriji.  Koristi se u istraživanju i razvoju elektrokemijskih komponenata i materijala, baterija i EDLC kondenzatora.

Ovim uređajem mogu se karakterizirati svojstva i ponašanje iona te također mjeriti otpornost različitih otopina. Koristi se i za izradu Cole-Cole ispisa te za mjerenje LCR parametara za potrebe analize ekvivalentnim električnim krugom.

Osnovne tehničke značajke modela su:

  • mjerenje parametara L, C, R, |Z|, Ɛ i ơ u ovisnosti o frekvenciji
  • posebna funkcija za testiranje baterija
  • frekvencijsko područje 1 mHz do 200 kHz
  • brzina testnog ciklusa 2 ms
  • točnost mjerenja +/- 0.05 %

Za više informacija o ovom uređaju molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.