Model IM3533

HIOKI model IM3533 specifičan je po ugrađenom modu rada visoke preciznosti za mjerenje niskih impedancija za testiranje kapaciteta nastalog elektrolizom aluminija. Koristi se i za mjerenja odnosa namotaja i induktiviteta tj. odnosa induktiviteta transformatora i zavojnica.

Osnovne tehničke značajke modela su:

  • mjerenje parametara L, C, R i |Z| na pojedinim frekvencijskim točkama
  • frekvencijsko područje od 1 mHz do 200 kHz
  • raspon napona 5 mV do 5 V, raspon struje 10 uA do 50 mA
  • brzina testnog ciklusa 2 ms
  • točnost mjerenja +/- 0.05 %
  • poseban mod rada za mjerenje karakteristika transformatora
  • mogućnost podećavanja duljine kabela od 2 m i 4 m uz standardne duljine 0.5 m i 1 m
  • mjerenje otpora u DC modu (DCR) uz temperaturnu kompenzaciju
  • mogućnost mjerenja parametara u zadanom frekvencijskom rasponu (frequency sweep mode) – model IM3533-01

Za više informacija o ovom uređaju molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.