MEMORY HiCORDER MR8847A

HIOKI MEMORY HiCORDER MR8847A koristi se za operativno testiranje i evaluaciju performansi invertera i UPS sustava tijekom variranja opterećenja i prekapčanja tereta, za odnos parametara motora i vibracija tijekom testiranja vibracija, za identifikaciju fluktuacija snage prilikom paljenja/gašenja sustava napajanja i sl.

Tehničke karakteristike modela:

  • podržava 16 analognih kanala i do 64 logička kanala
  • brzina uzorkovanja 20 M uzoraka u sekundi
  • 12/16 bit rezolucija A/D konvertera
  • raznovrsne mogućnosti mjerenja uz 13 različitih akvizicijskih modula
  • direktni naponski ulaz 1000 V
  • industrijska izvedba otporna na masnoće i prljavštinu
  • integrirani pisač za ispis rezultata
  • dostupan je u tri izvedbe – MR8847A-51, MR8847A-52 i MR8847A-53 – ovisno o količini ugrađene memorije

Za više informacija o ovom proizvodu molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.