Sustavi za višekanalnu akviziciju i snimanje

Sustavi za višekanalnu akviziciju i snimanje električnih i drugih fizikalnh veličina (npr. temperature) značajan su i vrlo interesantan segment ponude tvrtke Hioki.

Ovi sustavi su kompaktni i robusni, namijenjeni za samostalnu terensku upotrebu bez dodatnog PC-a i softverske podrške. Omogućuju zapisivanje signala u vremenu ili grafički prikaz signala po principu osciloskopa.

Dostupni su u nekoliko izvedbi:

  • kao prijenosni logeri proširivi do 120 kanala (HiLOGGER 8450)
  • ručni kompaktni logeri sa do 10/16 kanala (HiLOGGER LR8431 i HiCORDER MR8875)
  • kao rack-mount logeri namijenjeni za instalaciju u energetske ormare, modularno proširivi do 600 kanala (HiLOGGER 8423)
  • bežični logeri koji komuniciraju s nizom bežičnih senzora za detekciju napona, impulsa, parametara zraka i sl. (LR8410)

Za informacije o proizvodima iz ovog segmenta Hioki proizvodnog programa molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.