MEMORY HiLOGGER LR8450

HIOKI MEMORY HiLOGGER LR8450 višekanalni uređaj za akviziciju podataka podržava do 120 izoliranih kanala putem akvizicijskih modula. Ovaj novi uređaj na tržištu dostupan je i u izvedbi MEMORY HiLOGGER LR8450-01 koja je kompatibilna s bežičnim HIOKI akvizicijskim senzorima i na taj način podržava spajanje do 330 kanala:

 • namijenjen je za akviziciju i snimanje napona, temperature, otpora i vlažnosti
 • ovisno o modelu može se isporučiti u izvedbi s međusobno izoliranim kanalima
 • vrijeme uzorkovanja od 1 ms s podrškom za 120 kanala (330 u izvedbi LR8450-01) i 5 različitih akvizicijskih modula (dodatna 4 u izvedbi LR8450-01)
 • novi moduli za mjerenja napinjanja i distorzije materijala, namijenjeni za automobilsku industriju i robotiku
 • vrlo dobro izoliran od okoline što omogućuje korisnicima sigurno mjerenje u uvjetima visokonaponskih signala visoke frekvencije (npr. inverterski motori)

Kompatibilni HIOKI akvizicijski moduli su:

 • model U8550, naponska i temperaturna jedinica s 30 kanala
 • model U8551, univerzalna akvizicijska jedinica s 15 kanala
 • model U8552, naponska i temperaturna jedinica s 30 kanala
 • model U8553, brza naponska jedinica s 5 kanala i brzinom uzorkovanja 1 ms
 • model U8554, jedinica za mjerenje opterećenja s 5 kanala

Kompatibilni bežični HIOKI senzori su:

 • model LR8531, bežična univerzalna jedinica s 15 kanala
 • model LR8532, bežična naponska i temperaturna jedinica s 30 kanala
 • model LR8533, brza bežična naponska jedinica s 5 kanala i brzinom uzorkovanja 1 mS
 • model LR8534, bežična jedinica za mjerenje opterećenja s 5 kanala

Za više informacija o ovim proizvodima molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.