HiLOGGER 8423

HIOKI višekanalni loger model MEMORY HiLOGGER 8423 namijenjen je za instalaciju u energetski ormar za dugotrajno praćenje električnih i okolišnih parametara.

Tehničke karakteristike modela:

  • modularno proširiv od 15 do maksimalno 600 kanala
  • izravno slanje podataka na PC u realnom vremenu
  • USB i LAN komunikacijska sučelja
  • logiranje napona, temperature, otpora, vlažnosti, rotacijskih i pulsnih parametara
  • brzina logiranja 10 ms
  • izolirani kanali do 600 V

Za više informacija o ovom proizvodu molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.