MEMORY HiCORDER MR8875

HIOKI MEMORY HiCORDER MR8875 prijenosna je centralna jedinica za akviziciju i prikupljanje podataka koja za akviziciju koristi višenamjenske HIOKI senzore, a posebno ističemo modul MR8904 koji se spaja s CAN sabirnicom u automobilima.

Tehničke karakteristike centralne jedinice:

  • namijenjena je mjerenjima fluktuacija akceleracije u automobilima, transportnoj opremi i industrijskim robotima
  • koristi se u testiranjima performansi i izdržljivosti elemenata
  • testiranje invertera i motora
  • podržava 16 analognih i 8 logičkih kanala
  • brzina uzorkovanja 500000 uzoraka u sekundi

HIOKI u ponudi ima različite kompatibilne senzore, od kojih izdvajamo:

  • model MR8901 – analogna jedinica, 4 kanala, DC do 100 kHz
  • model MR8902 – naponska i temperaturna jedinica
  • model MR8903 – jedinica za mjerenje opterećenja
  • model MR8904 – CAN jedinica
  • model MR8905 – analogna jedinica, 2 kanala, DC do 100 kHz

Za više informacija o ovom proizvodu molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.