Serija 53200 RF i univerzalnih frekvencijskih brojača

Keysight serija 53200 pokriva mjerenja frekvencije i vremenskih intervala do 350 MHz. Tri su dostupna modela koji se razlikuju po točnosti i broju znamenaka rezolucije.

Karakteristike proizvoda:

  • Broj kanala: 1 do 2 kanala do 350 MHz i opcijski kanal do 6/15 GHz
  • Frekvencija: do 350 MHz, opcijski RF kanal do 6 ili 15 GHz
  • Broj znamenaka rezolucije: 10 do 12 ovisno o modelu
  • Maksimalna rezolucija: 20ps za model 53230A
  • Ugrađena matematička analitika
  • Moderno korisničko sučelje s grafičkim prikazom rezultata
  • Kompatibilni s BenchVue softverom

Za više detalja o ovim uređajima posjetite web stranicu proizvođača.