AC laboratorijski izvori napajanja

Tvrtka ITECH u ponudi ima nekoliko modela AC izvora napajanja različitih izvedbi i tehničkih karakteristika.

Serija IT-M7800 programabilnih AC izvora visokih performansi usvajanjem napredne SiC tehnologije omogućuje snagu od 15 kVA u kućištu 3U visine i napone od 350 V. Koristeći master-slave paralelno spajanje snaga ovakvih izvora može doseći 960 kVA. IT7800 ima ugrađen mjerač snage i generator proizvoljnog signala kako bi mogao simulirati signale sa harmoničkim komponentama višeg reda kao i različite vrste AC signala te može generirati signale frekvencije od 16 Hz do 2400 Hz. Za svoja mjerenja korisnik može odabrati jednofazni, trofazni, obrnuto fazni ili višekanalni način izlaza, a ova serija je dizajnirana za nove oblike energije, industrijsku elektroniku, istraživačke institute itd. Za više detalja o ovoj seriji ITECH proizvoda molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.

Serija IT-M7700 programabilnih AC izvora visokih performansi koja kombinira inteligentna rješenja i fleksibilnost, nadilazi neke od mana tradicionalnih AC izvora te postiže usporedive razine snage u znatno manjem kućištu od klasičnih AC izvora. Ugrađeni mjerač snage i generator proizvoljnih valnih oblika omogućuju jednostavnu simulaciju različitih vrsta i anomalija AC signala. IT-M7700 najnoviji je proizvod u ITECH programu, temeljen na najnovijim tehnološkim dostignućima, a primjenu nalazi na raznim poljima kao što su testiranje proizvoda u energetici, kućanskih i telekomunikacijskih aparata, testiranje u industrijskoj elektronici, u vojnim sustavima i IEC regulatornim testiranjima. Za više detalja o ovoj seriji ITECH proizvoda molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.

Serija IT7600 programabilnih AC izvora koristi naprednu tehnologiju digitalne obrade signala i može generirati signale frekvencije od 10 Hz do 5 kHz, ima ugrađeni mjerač snage i osciloskop te veliki ekran za lakše i učinkovitije definiranje parametara signala. Ovi izvori dostupni su u izvedbama do čak 54 kVA snage i podržavaju master-slave paralelno spajanje, što omogućuje njihovo slaganje u 1-fazne ili 3-fazne AC sustave iznimno velike snage. IT7600 ima ugrađeni generator proizvoljnog signala kako bi mogao simulirati signale sa harmoničkim komponentama višeg reda kao i različite vrste AC signala. Ovi uređaji koriste se u energetici, testiranju kućanskih aparata, u industrijskoj elektronici itd. Za više detalja o ovoj seriji ITECH proizvoda molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.

Za više detalja o ostalim modelima ITECH AC izvora molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.