Keysightovi novi moduli elektroničkih tereta za N6705C analizator

SAZNAJTE ŠTO SE DOGAĐA S VAŠIM KOMPONENTAMA

Keysight je predstavio nove module elektroničkih tereta:

N6791A: 60V / 20A / 100W i N6792A: 60V / 40 A / 200W

Ovi moduli koriste se s N6705C DC analizatorom ili u N6700A šasiji.

Moduli svoju primjenu nalaze u karakterizaciji napajačkih i solarnih ćelija, automobilskoj industriji, testiranju baterija i općenito simulaciji tereta i raspodjelom snage u elektroničkim sklopovima.

Za više informacija molimo posjetite web stranicu proizvođača klikom na naziv modela ili nas kontaktirajte.