Generatori signala

Generatori signala koriste se u raznim segmentima elektroničke industrije za pobudu i aktivaciju dijelova elektroničkih sustava, za testiranje otpornosti na smetnje, za verifikaciju prijemnih elemenata, za simulaciju realnih signala u mreži itd.

Keysight proizvodni program pokriva cjelokupni opseg generatora signala od klasičnih niskofrekventnih funkcijskih generatora za elektroničke sustave, edukaciju i sl. do visokofrekventnih generatora analognih i digitalno moduliranih signala te ekstremno brzih generatora impulsa za testiranje najmodernijih komunikacijskih i elektroničkih tehnologija.