Generatori impulsa

Keysight generatori impulsa sadrže različite modele koji predstavljaju najopsežniji izbor ovog tipa generatora na tržištu bilo da se radi o generiranju digitalnih ili analognih signala ili pak generiranju zadanih podatkovnih nizova.

Generatori impulsa, ovisno o modelu, pokrivaju frekvencije od 1 uHz pa sve do brzine od 56 Gb/s, a izlazna amplituda dostupna je u opsegu od 50 mV do 20V. Uređaje odlikuje vrlo nizak jitter parametar, najniži na tržištu, kontinuirana promjena vremenski vezanih parametara, precizno unošenje jitter-a u put signala i brojne druge značajke usmjerene na generiranje brzih, točnih i ponovljivih signala za testiranje najmodernije elektroničke i komunikacijske opreme.

Za više detalja o ovim proizvodima molimo posjetite web stranicu proizvođača.