Sustav za mjerenje izloženosti EM polju 5G mreža

Jedan od vrlo važnih elemenata u terenskim mjerenjima radio-frekventnog spektra je mjerenje izloženosti ljudi i naseljenih područja elektromagnetskom (EM) zračenju. Takva mjerenja na području RH radi HAKOM kao regulator te niz tvrtki koje su za te poslove akreditirane i ovlaštene.

Ovaj tip mjerenja podrazumijeva mjerenja po određenoj proceduri, s kalibriranim širokopojasnim antenama omni-direkcijskog dijagrama zračenja, kako bi se u promatranom dijelu spektra postiglo korektno mjerenje polja neovisno o frekvenciji. Mjerenja EM polja rade se na značajnim izvorima zračenja, a to je do sad značilo područje od analognog FM radijskog signala do LTE signala frekvencije iznad 2 GHz. Većina sustava koja se u ovu svrhu koristila pokrivala je područje do frekvencije 3 GHz.

Pojavom 5G sustava mobilnih mreža otvaraju se novi frekvencijski pojasevi iznad 3 GHz, među prvima područje oko 3.5 GHz, a očekuje se i da će područje iznad 5 GHz imati značajni doprinos u kumulativno generiranom EM zračenju neusmjerenih izvora signala koje je u ovakvom razmatranju potrebno uzeti u obzir.

U suradnji s tvrtkama AGOS i Keysight Technologies odnedavno možemo ponuditi sustav prilagođen za mjerenje EM polja u frekvencijskom području od 80 MHz do 6 GHz, koji pokriva više frekvencijske pojaseve te podržava potpuno nove metode mjerenja polja u 5G mrežama. Naime način mjerenja polja u 5G mrežama, zbog tehnologije kontinuiranog faznog usmjeravanja dijagrama zračenja antenskih sustava baznih stanica (beamforming) kao i TDD prirode 5G signala, iako još u ranim fazama definiranja, razlikovat će se od dosadašnjeg principa mjerenja.

Jezgra ovog novog sustava za mjerenje EM polja je Keysight FieldFox analizator spektra koji omogućuje analizu i dekodiranje 5G signala širine kanala 100 MHz i na taj način izdvajanje parametara relevantnih za mjerenje EM zračenja 5G baznih stanica. Sustav koristi Agos SDIA6000 mjernu antenu koja omogućuje kvalitetno pokrivanje cjelokupnog frekvencijskog područja od 80 MHz do 6 GHz sa samo jednom antenom uz dovoljnu razinu osjetljivosti.

U suradnji s tvrtkom PCTEL Inc. korištenjem AGOS EMF Analyzer softvera razvijen je sustav za mjerenje EM polja isključivo za 5G NR signale. Kao prijemnik u ovom sustavu koristi se PCTEL IBflex/MXflex skenirajući prijemnik s omnidirekcijskom PCTEL antenom (model OP278H). Sustav na temelju dekodiranog 5G NR signala, mjerenjem RSRP parametra i korištenjem poznatih elemenata konfiguracije 5G NR mreže, ekstrapolacijskom metodom izvršava mjerenje EM polja sukladno IEEE 62232 ED3 Annex F.9.2.1.

Oba ova sustava temeljena su na otvorenim platformama i omogućuju dugoročno aktualno rješenje za mjerenje u okruženju novih mobilnih tehnologija i tehnika.

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na sinisa.bakaric@mteh.hr.