Kompaktni lokator VESALA CL43-PA

Vesala CL43-PA je “easy-to-use” kompaktni lokator koji se koristi u svrhu lociranja žica, kabela i sonda u mirko kabelima i cijevima. CL43 može vrlo lako locirati i odrediti lokaciju sondi u podzemnim kabelima na dubinama od par metara. Isto tako CL43 možemo koristiti i u unutarnjim prostorima, kao npr. lociranje puknuća ili začepljenja u cijevima podnog / centralnog grijanja i slično.

CL43 ima vrlo jednostavno sučelje sa samo dva gumba, 13 LED lampica i zvučnik koji je otporan na vodu. Lokator se vrlo lako rastavlja na dva dijela te je lagano pronaći mjesto za skladištenje i transport.

CL43-PA je kompatibilan sa svim 10kHz i 33kHz VESALA odašiljačima (CTT33 i SG33) i mikro sondama.

Kompaktni lokator VESALA CL43-PB

Vesala CL43-PB konfiguracija namjenjena je za korištenje sa svim Vesala sondama koje odašilju 512Hz frekvenciju.

Konfiguracije se koristi za lociranje u metalnim cjevima.

Udaljenost/dubina lociranja od 30 cm pa do 10m.