InfiniiVision 4000 serija osciloskopa

Serija 4000 Keysight osciloskopa pripada u srednju kategoriju osciloskopa s mogućnošću mjerenja signala širine do 1.5 GHz. Ovaj se osciloskop izdvaja kapacitivnim ekranom dijagonale 12.1“ osjetljivim na dodir uz ZoneTrigger funkciju, izuzetno velikom brzinom akvizicije i prikaza signala te opcijom integriranog dvokanalnog generatora signala.

Karakteristike proizvoda:

  • Širina pojasa: 200 MHz do 1.5 GHz
  • Broj kanala: 2 ili 4 analogna kanala te 16 digitalnih kanala (MSO izvedba)
  • Dubina memorije: 4 Mpts
  • Brzina uzorkovanja: 5 GSa/s
  • Brzina prikaza: 1000000 valnih oblika u sekundi
  • Operativni sustav: integrirani

Posebne značajke: Kapacitivni touch ekran dijagonale 12.1“, Zone Trigger funkcija, 5 instrumenata u jednom (integrirani funkcijski i ARB generator, logički analizator sa 16 kanala, analizator serijskih protokola i digitalni voltmetar).

Za više informacija o ovom proizvodu molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.