InfiniiVision 4000G serija osciloskopa

Serija 4000G Keysight osciloskopa pripada u srednju kategoriju osciloskopa s mogućnošću mjerenja signala širine do 1.5 GHz. Ovaj se osciloskop izdvaja kapacitivnim ekranom dijagonale 12.1“ osjetljivim na dodir uz ZoneTrigger funkciju, izuzetno velikom brzinom akvizicije i prikaza signala, testiranjem maske, standardno integriranim dvokanalnim generatorom signala, dekodiranjem serijskih protokola, FRA, segmentiranom memorijom, histogramima mjerenja i valnih oblika i dr.

Karakteristike proizvoda:

  • Širina pojasa: 200 MHz do 1.5 GHz
  • Broj kanala: 2 ili 4 analogna kanala te 16 digitalnih kanala (MSO izvedba)
  • Dubina memorije: 4 Mpts
  • Brzina uzorkovanja: 5 GSa/s
  • Brzina prikaza: 1000000 valnih oblika u sekundi
  • Operativni sustav: integrirani

Posebne značajke: kapacitivni touch ekran dijagonale 12.1“, Zone Trigger funkcija, 7 instrumenata u jednom (integrirani funkcijski i ARB generator, logički analizator sa 16 kanala, brojač od 8-digita, Bode plot analizator, analizator serijskih protokola i digitalni voltmetar).

Za više informacija o ovom proizvodu molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.