Kurth ET400

KE401 IT kit

KE401 set omogućuje svakom tehničaru da lako i u što kraćem vremenu locira kabele, žice i parice. Ovaj set može se koristiti u traženju svih vrsta kabela kao npr. telefonski , data , coax i električni kabel bez voltaže.

Set sadrži EasyTest ton generator ET400 i sondu PROBE410 

Ostale karakteristike:

 • moguće lociranje aktivne telekomunikacijske linije koja je pod naponom do 100V
 • Identifikacija / lociranje IT & telefonskih kabela i parica
 • Lociranje kabela do 15km, ton kroz paricu do 250m.
 • RJ11 / RJ45 konektori & “krokodil štipaljke”
 • Data port test sa portfinder funkcijom
 • 6 frekvencija rada
 • ISDN signal identifikacija sa sondom PROBE410
 • 120 V AC prenaponska zaštita

Za više detalja o ovom proizvodu posjetite stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.

Kurth KE701

KE701 Telco Kit

KE701 set omogućuje svakom tehničaru da lako i u što kraćem vremenu locira kabele, žice i parice. Ovaj set može se koristiti u traženju svih vrsta kabela kao npr. telefonski , data , coax i električni kabel bez voltaže.

Set sadrži EasyTest ton generator ET720 i sondu PROBE410 

Ostale karakteristike:

 • moguće lociranje aktivne telekomunikacijske linije koja je pod naponom do 100V
 • Identifikacija / lociranje IT & telefonskih kabela i parica
 • Lociranje kabela do 15km, ton kroz paricu do 250m.
 • RJ11 / RJ45 konektori & “krokodil štipaljke”
 • Data port test sa portfinder funkcijom
 • 6 frekvencija rada
 • ISDN signal identifikacija sa sondom PROBE410
 • 500V DC /350V AC prenaponska zaštita – štiti uređaj od mogućih kontakata sa glavnim naponom od 230V.

Za više detalja o ovom proizvodu posjetite stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.

KE2093 Line Tracer Kit

Line Tracer Kit KE2093 je univerzalni sistem za lociranje i može se koristiti na aktivnim kabeilam koji su pod naponom do 300V AC.

Karakteristike uređaja:

 • Lako lociranje kabela u zidovima, stropovima, podovoima i pod zemljom.
 • Lociranje aktivnih (pod naponom do 300V) i neaktivnih linija.
 • Lokalizacija puknuća i kratkog spoja.
 • Lociranje razvodnih kutija i podžubknih kutija.
 • Detekcija pojedinačne žice u “buntu”.
 • Lociranje izolacije cijevi i ostalih vodljivih krugova.
 • Lociranje osigurača.
 • Mogućnost prepoznavanja provodnih žica u dubini do 2m.