Nova serija Keysight DC izvora napajanja – E36200

Serija napajanja E36200 dizajnirana je za aplikacije koje zahtijevaju veće snage od mogućnosti uobičajenih DC izvora u ovoj klasi. Nova serija sastoji se od 4 modela napajanja – dva jednokanalna i dva dvokanalna.

Dvokanalni instrumenti imaju opciju auto-series i auto-parallel spajanja dva izlaza u jedan kako bi omogućili 2x veću struju ili napon (do 120 V ili 40 A).

Za više informacija molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte.