Besplatne Ultimate Bundle aplikacije uz Keysight osciloskope

Ultimate Bundle aplikacije besplatne uz Keysight InfiniiVision osciloskope …

Uz kupnju Keysight InfiniiVision osciloskopa serije 1000/2000/3000/4000/6000 u razdoblju do 31.08.2024. ostvarujete pravo na besplatni set aplikacija ULTIMATE BUNDLE.

Više detalja nalazi se u BROŠURI.

Kontaktirajte nas na info@mteh.hr!