Keysight on-demand webinars

Keysight je tijekom proteklih godina generirao veliku količinu namjenskih web materijala u formi webinara i tehnoloških seminara. Ovi materijali pokrivaju brojne segmente mjerne tehnologije i razna područja primjene.

Obzirom na trenutnu situaciju, kad nas većina još uvijek djelomično radi iz kućnih ureda, ovi materijali grupirani su i kategorizirani kako bismo omogućili našim korisnicima i cjelokupnoj inženjerskoj zajednici da ove materijale iskoristi za unapređenje vlastitih tehničkih znanja, obnovu osnovnih principa vezanih za mjerenja i stjecanje informacija o novim tehnologijama i razvoju elektroničke industrije.

Pozivamo Vas da posjetite web stranicu i pronađete eventualno nešto interesantno i za sebe!